Essential Motion®

Essential Motion® on amerikkalaisen keho- ja tanssiterapeutti Karen Roeperin kehittämä inspiroiva lähestymistapa kohti liikkumisen vapautta ja itsetuntemusta. Se herättelee aitoa, spontaania ilmaisua, jolla olemme liikkuneet lapsina ja jonka kehomme myös muistaa luonnollisena olotilana.

Liike- ja tanssi-improvisaatiot, hiljentyminen omien kehollisten impulssien aistimiseen ja seuraamiseen, kokemusten jakaminen ja parityöskentely ovat menetelmän perus-elementtejä. Ohjatussa yksilötyöskentelyssä seurataan kehon vapautuneisuutta, pidäkkeitä ja sitä, mitä keho haluaa  spontaaneilla, tähän asti tiedostamattomilla aseinnoilla ja eleillä ilmaista.  Sallivassa, lempeässä ilmapiirissä oman kehon asennot, eleet ja halu liikkua saavat aikaan ahaa-elämyksiä ja oivalluksia.

Karen Roeper – Essential Motion®:n perustaja

Karen Roeperin elämäntehtävänä on ollut tutkia kehon, tunteiden, mielen ja henkisyyden välisiä vuorovaikutuksia. Hän on luonut Essential Motion®-lähestymistavan, jota hän on kouluttanut sekä kotimaassaan että ulkomailla yli viidentoista vuoden ajan.

Karen on suorittanut tutkinnot tanssiterapiasta ja –ohjauksesta, hän on Rosen-menetelmän senior-opettaja ja toimii lisäksi JFK-Universityssä. Hänellä on ollut kehoterapioiden ja liikunnan vastaanotto jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Karen opettaa ja kouluttaa Essential Motion®-ohjaajia USAssa, Kanadassa, Ruotsissa ja nyt myös Suomessa. Lisätietoja: www.essential-motion.com.

"Minulla on täydellinen usko kehon viisauteen ja mahdollisuuteen elää laadultaan rikasta elämää sydäntä kuunnellen. Aistiessamme ja seuratessamme kehollisia viestejämme olemme yhteydessä voimaan, joka avaa sydäntämme ja lisää tietoisuuttamme omasta aidosta ja alkuperäisestä olemuksestamme. Kun olemme yhteydessä kehoomme ja sydämeemme, voimme myös ilmaista keitä aidosti olemme. Tuen aitouteen ja alkuvoiman lähteille palaamista liikkeen avulla - sielun unohdetulla kielellä"

- Karen Roeper