Miten Essential Motion® toimii?

Yksilö- ja ryhmäohjaukset syventävät läsnäolon taitoja ja tietoisuutta omasta itsestä ja tavasta olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Yksilötyöskententely

Henkilökohtainen, asiakkaan omista tarpeista, toiveista ja kehon impulsseista lähtevä tunnin mittainen ohjaus, jossa aistitaan ja seurataan kehon liikkeitä, pidäkkeitä ja energian  vapaata virtaamista sekä sitä, mitä keho haluaa spontaaneilla asennoilla ja eleillä ilmaista. Ohjaaja toimii peilinä kehollisesti ja sanalllisesti. Työskentely syventää ymmärrystä omasta itsestä ja omista tavoista toimia ja reagoida.

Ryhmät

Ryhmissä käytetään toiminnallisia ja yhteisöllisiä menetelmiä:

  • liikettä ja tanssia musiikin inspiroimana tai hiljaisuudessa
  • liikeimprovisaatioita, kehotietoisuus- ja vuorovaikutusharjoituksia
  • pysähtymistä omien kehollisten impulssien aistimiseen
  • rentoutumista
  • liikkeen peilaamista