Koulutusohjelma

Essential Motion®-koulutusohjelma tarjoaa luovan, syvällisen ja henkilökohtaisen kehitysprosessin kehollisen ilmaisun kautta. Koulutusohjelma on suunnattu Sinulle, jolla jo on terapeuttinen pohjakoulutus tai kokemusta inhimillisen kasvun, työnohjauksen tai ilmaisun parissa. Se sopii hyvin täydennyskoulutukseksi toisiin terapiamuotoihin ja työnohjausmenetelmiin. Opiskeluun sitoudutaan kahden vuoden jaksoihin, peruskoulutukseen ja syventävään koulutukseen.

Peruskoulutuksessa huomio on omassa henkilökohtaisessa kehitysprosessissa. Tällöin opitaan ja kehitetään mm. seuraavia taitoja ja asioita: turvallisen ilmapiirin luomista, läsnäoloa, kuuntelun taitoa, empatiaa, toista kunnioittavaa uteliaisuutta, luottamusta, spontaaniutta, leikkisyyttä, innostusta ja oivalluksia oman liikkumisen kautta. Peruskoulutus antaa valmiuksia oman itsen ja toisten ihmisten kohtaamiseen, kehittää oman itsensä johtamista ja vuorovaikutustaitoja.  

Syventävä koulutus tarjoaa välineet toimia EM-ohjaajana. Tällöin opitaan itse johtamaan EM-liikuntaryhmiä  ja yksilöohjausta sekäymmärtämään ryhmädynamiikkaa. Tärkeätä on oppia toimimaan johtajana ryhmässä, jossa osallistujien on turvallista jakaa ja prosessoida henkilökohtaisia asioita.

 

 

Jos haluat lisätietoja koulutuksesta, ota yhteyttä Riitta Saarikkoon puh. 050 367 6891, Merja-Riitta Hämäläiseen puh. 050 527 6193 tai Pirjo Saloon puh. 040 755 2016.